• Internát

    Miesto kde bývaš, študuješ, rozvíjaš sa. V hlavnom meste, priamo pri škole
     • Internát Vranovská
     • O nás


     • Školský internát sídli v dvoch budovách na ul. Vranovská 2 a Vranovská 4. Internát je súčasťou Strednej odbornej školy technickej. Poskytuje výchovno – vzdelávaciu starostlivosť, ubytovanie a stravovanie pre žiakov bratislavských stredných škôl.

      Poloha

      Internáty sú umiestnené v tichom prostredí na okraji mestskej časti Petržalka s výborným autobusovým spojením do väčšiny škôl. V budove školského internátu na Vranovskej 2 sídli na 1.-3. poschodí bilingválne gymnázium - Evanjelické lýceum, samotný internát sa nachádza na 4.-10. poschodí. Internát Vranovská 4 sa nachádza v budove SOŠT a sídli na 3. až 10.poschodí.


     • Záujmové aktivity


     • Výchovno-vzdelávaciu činnosť v internáte zabezpečujú vychovávatelia a vychovávateľky. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa realizuje v zmysle Výchovného programu internátov s cieľom dosiahnuť výchovné štandardy absolventa strednej školy. Taktiež  zabezpečujú v internátoch dozor počas nočného kľudu a víkendov.

      Pre záujmovo-relaxačnú činnosť majú žiaci k dispozícii spoločenské miestnosti vybavené televízorom a inou čiernou technikou. V niektorých spoločenských miestnostiach je k dispozícii klavír. Internát taktiež disponuje telocvičňou, knižnicou s čitárňou a herňou.  Žiaci vydávajú vlastný internátny časopis - REFLEKT. Priestory internátu sú kompletne pokryté wifi-sieťou. Internát ponúka aj množstvo záujmový aktivít, ktoré sa každým rokom aktualizujú, aby vyhovovali požiadavkám a záujmom ubytovaných žiakov.

   • Budovy školského internátu

     • ŠI Vranovská 4
     • Ubytovanie 7 dní v týždni.

      Stravovanie v budove školy.

      Telocvičňa

     • ŠI Vranovská 2
     • Ubytovanie.od nedele do piatka

      Stravovanie v jedálni na Vranovskej 4

      Telocvičňa

     • Jedáleň Vranovská
     • Pre viac informácií o stravovaní v našej jedálni klinkni na
      jedáleň Vranovská 

KONTAKTY       Stredná odborná škola technická 

INTERNÁT 
pri SOŠ technickej 

 TAJOMNÍČKA ŠKOLY 
sekretariát riaditeľky 

Mgr. Katarína Pecárová 

02/63812335 
0907 805 860 

skola@sosvranovska.sk 

SPOJOVATEĽ 
 
vrátnica Vranovská 4 
02/63812377 

vrátnica Vranovská 2 
02/63838487 

RIADITEĽKA ŠKOLY 

 Mgr. Petra Pavelková  

02/63812377 kl.35 
02/63812335  

riaditel@sosvranovska.sk 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
pre školský internát 

Mgr. Mária Marková 

02/63838487 , kl.31 

internat@sosvranovska.sk 

 

 

VEDÚCA EKONOMICKÉHO
A TECHN. ODDELENIA 

 Mgr. Rita Dostálová 

02/63812377 kl.27 

ekonom@sosvranovska.sk 

 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
 pre teoretické vyučovanie 

Ing. Michaela Krajčiová 

02/63812377 kl. 22 
0911 192 498 

teoria@sosvranovska.sk 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
pre odborné vzdelávanie 

Ing. Jana Maštrlová 

02/63822206 
0905 630 957 

profesie@sosvranovska.sk 

 

HL. VYCHOVÁVATEĽKA 
Jaroslava Kecerová   

02 / 63812377   kl. 37    

veduci.vychovavatel
@sosvranovska.sk
    

 

 HOSPODÁRKA 

Bc. Lenka Vargová 

02/63812377 kl. 26 
0905 732 817 

      hospodar@sosvranovska.sk     

 

REFERENT
TECHNICKÉHO ODDELENIA 

Pavol Uličný 

02/63812377 kl. 24 

     technicke@sosvranovska.sk   

VYCHOVÁVATELIA V4
zborovňa 

 02/63812377 kl.38   
Mobil: 0907 724 798  

     zborovnaV4@sosvranovska.sk       

 VYCHOVÁVATELIA V2 

zborovňa 

02 / 63838487 kl. 27 
Mobil: 0910 513 089 

     zborovnaV2@sosvranovska.sk